Följ Mio

Mio hoppar på tåget

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2019 10:48 CET

Möbel- och inredningskedjan Mio fortsätter att växa och i takt med ökade fraktvolymer effektiviseras nu transporterna för att minska såväl lastbilstransporter som miljöpåverkan.

Mio är ett av Sveriges ledande företag inom möbel- och inredningsbranschen som har haft en kraftig tillväxt och slagit branschen tio år i rad. Med tillväxten följer ökade godsvolymer från leverantörer runt om i världen och hållbarhetsfrågan är ständigt på agendan. Sedan en tid tillbaka har Mio valt att transportera stora volymer med gods på tåg istället för lastbilar på sträckor där det är möjligt och därmed valt ett miljömässigt bättre transportval.

Större delen av Mios gods från leverantörerna i Asien ankommer till Sverige via containerfartyg till Göteborgs hamn. Där sker sedan omlastning till dagliga tågavgångar som tar containrarna vidare till Falköping och Skaraborgs Logistic Center för vidare transport med lastbil till Mios centrallager i Tibro.

Genom att spara in på vägtransporterna med lastbil sparar Mio in ca 575 000 km per år. Transporteffektiviseringen har inte bara logistiska fördelar. Tack vare tågtransporterna från Göteborg till Falköping istället för vägtransporter minskas koldioxidutsläppen med 460 ton koldioxid per år.

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i över 50 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Mio finns med butiker på över 70 platser i Sverige samt på nätet med e-handel.

Besök gärna vår hemsida: www.mio.se